> 

SİLAHLAR

BOKKEN - JO - TANTO

 

 

 

Bokken Teknikleri

Jo Teknikleri

Tanto


Eğer kılıç tekniğini değil de , prensipleriniöğreniyorsak niçin kılıç ve diğer eski silahlarla ( jo , tanto,ken ) antremanyapıyoruz ? Niçin artık kullanılmayan , eski , modası geçmiş ve günümüzdeanlamını yitirmiş silahlar kullanı yoruz?" dye merak edebilirsiniz.

Doğru , günümüzde artık kılıç , sopa ve mızrak kullanmıyoruz. Bu günkü dünyaarenasında sergilenen , şaşırtıcı savaş füzeleri bir yana , iyi nişan almış enilkel bir tüfeğe karşı bile , bu tarz eski silahların faydasız olduğunada dadoğrudur ve tabi ki burada bizler , tek başına kılıç kata'larını değil , B udoprensiplerini ve bilincini öğreniyoruz.
Yine 'de ben silahlarla çalışmanın , ele el-ele tekniklerle keşfedilmesi zorolan , bir takım özel bakış açıları kazandırdığına inanıyorum.Bunlardan birtanesi , silahların çalışma yoğunluğunu arttırmasıdır. Bir kılıç veya sopadarbesi almak el darbesine göre çok daha can acıtıcı ve tehlikelidir.Boş el ileçalışmada kişinin bencilce sertleşmesi mümkündür. Bu şekildepartnerinize ,olmanız gerekenden daha kaba davranmaya başlayabilirsiniz. 


Silahlarla çalışmaya başladığımızda , kısa zamanda , dikkatsiz, saldırganve zorbaca davranışların , bir faciaya yol açabileceği bilincine varırsınız.Hem kendiniz , hem de partneriniz için acı ve yaralanma olasığının farkındaolursu nuz. Hemde kendinizi korumaya , hem de partnerinize zarar vermemeye ,daha çok özen gösteriniz. Bir başkasının acısını görüp , hissetmek vepartnerinize merhametli davranmak " Aİ " geliştirmede önemli biradımdır. 

Silahlı çalışmalarda yaralanmaları önlemek için konsantrasyonu , tetikte olmayı, zamanlamayı ve kararlığı öğrenmeniz şarttır. Bütün bu kaliteleri kazanmak hemAikido çalışmakrı , hem de bir insan olarak göstereceğinizperformans açısın danfaydalıdır. Zamanlama , denge , sezgi ve muhakeme hisleriniz silahlıçalışmalarda çok önemlidir. 

El ele çalışılan tekniklerde bazen önemsemediğimiz , hatta farkına varmadanyaptığınız dikkatsiz ve dağınık teknik ça lışmalarını , silahlı çalışmalardayapamayız. Silahlı çalışmalarda , eşlerinize saygı duyarsınız. Onlara saygılıve dikkatli olmazsanız , kastlı olmasa da azımsanamayacak derecede, zararverebilecek potansiyele sahiptirler . Silahlar harika bir dengeleyicilerdir.Sizin iri yarı , yapılı ve güçlü biri olduğunuzu düşünün. Bir önceki çalışmada, zevkle minderin üzerinde yerden yere vurduğunuz , o narin bayan şimdielindeki bokken (tahta kılıç ) ile size karşı avantajlı bir konumda olabilir! 


El ele tekniklerde , eşlerinize karşı kullanmayı sevdiğiniz , üstünağırlığıız şimdi hızınızı keserken , o ise hare ketlerinde hızlı ve keskindir.Kas gücünüze olan hayranlığınız yüzünden zamanla , hassaslık ve sezgiyeteneklerinizi geliştirmemiş olabilirsiniz , ancak o yapısına ve gücünegüvenmediği için sıkı çalışarak , bu saydığımız yetenekleri kazanmıştır 

Silahların size alçak gönüllülüğü öğreten ve bir hatanın ölümcül bedelininfarkına vardıran bir yanı vardır. Son ola rak , Aikido ' da kullandığımız,demode silahların doğasında büyük değerler ve öğreteceği önemli dersler vardırKılıç veya bıçak bir silahın , modern silahlarla olmayan bir niteliği vardır. O" ŞAHSİ " dir . Günümüzde dünyanın öbür ucuna bir füze gönderdiğinizidüşünün! Öldürülen insanların cesetlerini , yaralarını ve acılarını ne hissederne de görürüz.Ve hiç bir zaman , kurbanınızın gözlerine bakmak zorundakalmazsınız. Oysa kılıç kullanırken düşmanınızla yüz yüze gelirsiniz. Acının verakibinizin canlı bir insan olduğunun gerçeklerini görürsünüz.Tabii kigünümüzde modern 
Dojo'larda kimseyi öldürmek için kılıç sanatını öğrenmeyiz , bunu istemeyiz de.... Ancak silahların kullanılması size yaptığınız çalışmanın ciddiyetini vekontrolsüz saldırganlığın feci sonuçlarını öğretir. Silahlı çalışma , hemmerhamet li hem de sinirlerinize sahip olmayı öğretmelidir. Aynı zamanda , bu eskisilahlar size çatışmanın başından , sonuna kadar seçme hakkı tanır. Birtabancayı teşlediğinizde , artık bunun hiç bir geri dönüşü yoktur.Ölümcülkurşunu geri döndüremezsiniz. Ancak zamanı geri almanız gerekir ki budaimkansızdır.Kılıç size, affetme seçeneğini sunar . Kontro lü ele geçirdiğinizdedüşmanınızın , yaşamını bağışlayabilirsiniz. Kılıç ve Jo ile yaptığınızçalışmalarda , bu bakış açısını kavrarsanız , bu size saldırganlığınızı kontroletmenizde yardımcı olacaktır.Böylece daha barışcı bir bilinç geliştirirsiniz veamacınız zafer kazanmak değil , kavgayı sona erdirmek olur. 

Özetle silahlar sizin ruhunuzu eğitir. Rafine eder ve bir çok şeydenarındırır.Silah sizin fiziksel menzilinizi geniş letirken , onu kullanmanızsizin psişik kavramınızı genişletir ve Aikido çalışarak edinmek istediğinizkavramlara ge çerlilik kazandırır. Sonunda sizi , O SENSEİ 'NİN Bokken ileyapacağı bir ritüel dans öncesi yaptığı , kılıcın sembolik önemi hakkındakisözleri ile baş başa bırakmak istiyorum. Silahla yaptığınız çalışmalara devamederken , bu sözleri hatırınızda tutun , belki de kılıcınız size , bilincinizievrensel gerçeklere bağlanmanız da da yardımcı olacaktır.

Aikido insan ruhınu eğitir ve barışın yüce manasına davet eder. Bu bokken'ielimde tutmakla evrenin enerjisini toplu yorum. Bu "Ki" yi kendimdebiriktiriyor ve Bokken'imle tüm kötülükleri kesiyorum.Bu , kutsal " Misogiharai " tekniğidir.
Sevginin ve bilgeliğin ışığını yüzünüzde gösterebilmelisiniz. Aksi halde gerçek'Bu' ruhunu yansıtmalı ve sonsuz boşluk la bütünleştiğimiz , kutsal haleyükselmeliyiz . Böyle bir bilinç 'Bu 'misyonunu yerine getirebilmek içingereklidir. Bizler , yarışma isteğinden veya kazanma ihtitacından arınmışolarak evrenin merkezinde durmalıyız. 


Evrenin üç katlı doğasının farkında olmak aynı anda fiziksel , astral veilahi sahalarda var olmak ve bununla beraber tek bir gerçeklilik olduğu ,bilincini korumak; işte bu , en üst düzey Aikido antremanıdır.! Antik çağlardanberi Japon ruhunu üç zenginlik temsil etmiştir. Ayna , kılıç ve boncuk taneleri. Bunlar hikmet , iyilikseverlik ve cesaret anlamında , bizim varlığımızın vebilincimizin derinliği olan ' Hara'mızdaki üç büyük hazinedir. Ve bilfiilyapılan ant remanlarla gerçeklik kazanır. Tanrıların ilahi çağından başlayıp , tarihboyu uzanıp gelen bu yolun , izlediği çizgiye dikkat edersek, bizim kendiderinliklerimizden gelir ve nereden gidip sorgulayabilme yeteneğini kazandırır.

Eğer bu soruları doğru sorabilirsek kesinlikle bir cevap bulabilmeliyiz.Kendimizi tanımakla sorumluyuz ve kendimizi tanımakla sorumluyuz ve kendimizitanımak , ilahi misyonumuzu yerine getirebilmemiz için vazgeçilmezdir. İnsanlıkevrensel ruhu paylaşmaktır. Her bireyin evrensel ilahi planın yürütülmesindevazgeçilmez bir rolü vardır. Aydınlık ve güzel dünya , ilahi uyumun ( Harmoni )işleyişinin aıkça ortaya konulmasıdır. V e bizler onun hayat armağanınalıcılarıyız. Kılıcın işareti altında , barış içinde çalışmalıyız. Kendikendimizi arındrmalıyız. Karanlığı ruhlarımızdan kovmalıyız. 

Hayatımızı zevk ve özel iltimaslar ,lütuflar içinde harcamayız. Kendimiziöfkeden , hasetten çekememezlikten ve kıskanç lıktan arındırmalıyız. Hayatınmeydan okumalarına ürküp geri çekilmemeliyiz .Bilinç altımızdaki bu şeytanların, yaş mımızdaki eylemlerimizin pencerisine yansımalarına , izin vermemeliyiz .Kalplerimizdeki cesaretle muhakeme kılıcını alıp uyumlu bir cemiyetyaratmalıyız. Bu insanoğlunun atası olan 'İzanagi ' kılıcının misyonudur.BUEfsane ( Mit ) bize 'Bu' nun sırrı hakkında bir ders öğretir. Benim yapıtığımAikido yapıcı yoldur. Doğru insanlar yaratmak içindir. O insanları fırlatmaklailgilenmez. Kendini hoş görmekle bir alış verişi yoktur. Öldürmek amacı içindeğildir. O aklın , bedenin ve ruhun birleştirilmesinin yoludur. Tüm Aikidoçalışanlar , bu gerçekleri aklın ve kalbin bütün ciddiyetiyle düşünüpbenİmsemelidirler