> 

STARWARS VE AİKİDO

     Star wars'ın gördüğü ilgi aslında pek boşuna değil.Film bugüne kadar bir çok açıdan incelendi hakkında çeşitli şeyler yazılıp çizildi.Şimdi dilerseniz bizde kendi görüş açımıza göre Star Wars' ın başarısının sebeplerini araştıralım. 

     Her şeyden önce filmin hikayesi bir evrensel ve sonsuz zıtlıklar savaşı üzerine kurulmuş.Bu zıtlıklar aydınlık ve karanlık , erkek ve dişi , pozitif ve negatif gibi şeyler olabilir. 

    Burada iyilik ve kötülük olarak ele alınmış.Bu kavramlar Melek ve Şeytan şeklinde de algılanabilir.Zıt enerjilerin savaşı bir çok mistik ekolün temelidir. 

    Uzakdoğu din ve felsefelerinin büyük bölümü zıt enerjilerin savaşı üzerine inşa edilmiştir. Örneğin bir tedavi yöntemi olan akupunktur veya gene bir tedavi masajı olan Şiatsu teknikleri insan vücudundaki negatif ve pozitif enerji akımlarını ayarlamayı ve enerjiyi eşit olarak dağıtmayı amaçlar. 

    Zıt enerjileri sadece bazı mistik ekol ve felsefelerde de aramamak gerekir.Mesela elektrik enerjisi de mutlaka negatif ve pozitif olmak zorundadır.Tek yanlı enerji olamaz. 

    Zıt enerjiler uzakdoğuda o derece yaygındır ki , bir devletin bayrağı haline bile gelmişlerdir.Güney Kore bayrağı ve bayraktaki Yang –Ying topu bu fikri ifade eder. 

     Star Wars daha ana fikri ile kozmik bir görüşü sergileyerek çarpıcı olmaktadır.Tabii bu konuyu işleyen başka bir çok filmde mevcuttur fakat Star Wars'ın felsefi yanları bu kadarla kalmamaktadır.Filmde bir tür savaşçı veya şövalyeler vardır.Bunlara
 JEDİ ŞÖVALYELERİ adı verilir.Gerek iyiliğin savaşçıları Jedi'lar ve gerekse Karanlığın gücü olan İmparator ve baş yardımcısı Darth Vader tarafından çokça sözü edilen bir GÜÇ kavramı vardır.Güç İngilizce FORCE , filmlerin dublajında türkçeye KUDRET olarak çevrilmiştir ki aslında en uygun kelime budur.GÜÇ , Tanrı kavramı olabilir Tanrının gücü olabilir seyirci bunu kendi anlayışına göre bir yerlere koyabilir. 

     GÜÇ evrenin her noktasını dolduran bir enerjidir.Her şeyle ve her şey arasında bağlantı kurar.Jedi şövalyeleri ve İmparator'un kara birliği bu gücü görebilen , hissedebilen ve isteklerine göre yönlendirip , kullanabilen kimselerdir.Mesela Jedi hocası YODA bataklığa gömülü olan uzay gemisini sadece düşünce gücü ile çıkartmıştır(Empire Strikes Back).Bu işi yapmak içinde GÜÇ'ten yararlanmıştır.YODA gene GÜÇ yardımı ile zaman zaman geleceğin ne olabileceği konusunda da tahminlerde bulunabilmektedir.Jedi Şövalyeleri Gücü kullanarak cisimleri hareket ettirebilirler , insanların beyinlerini etkileyip , istedikleri gibi düşündürtebilirler.Sezgileri çok gelişmiştir.Arkalarından gelen bir hücumu hissedebilirler.JEDİ eğitiminin temel amacı savaşmak değil , GÜÇ'le bütünleşmektir. 

     Şimdi de bu
GÜÇ fikrinin kaynağı olan Uzakdoğu felsefesini görelim.Star Wars' ın GÜÇ kavramı bir Uzakdoğu felsefesinden TAM olarak alınmış bir fikirdir.Uzakdoğu savaş sanatlarından biriside AİKİDO' dur.Aslında AİKİDO bir savaş sanatı yada dövüş sanatı değil mistik bir ekolün talimidir. 

     Ortaçağ' da 
AİKİDO , Aikijitsu ismiyle tanınırdı.O dönemlerde ağır tahta zırlar içindeki Samuraylar savaşta kılıçlarını düşürünce çıplak elle mücadeleye devam ederlerdi.Zırhlar yüzünden tekme , yumruk gibi şeyler pek işe yaramazdı.Açıkta kalan zayıf noktaları elleri ve bilekleri idi. 

     AİKİDO , rakibin el ve bileğini tutup , bazı vücut hareketleri ile onu yere düşürme ve zaptetme sanatı idi.

     Kısaca özetlemek gerekirse , 
AİKİDO sadece ellerin tutulmasıyla yapılan ve vücudun kendi ekseni etrafında dönmesi ile uygulanan bir sanattır.Karate gibi tekme veya yumruk veya Judo' daki gibi sarılıp boğuşma yoktur. 

     Japonya iç savaşlardan kurtulup , barış dönemine girdikten sonra Aikido
 O-SENSEİ 

     MORİHEİ UESHİBA tarafından modernize edilerek günümüzdeki halini almış ve Sağlık , denge ve evrensel güçle bütünleşmek için yapılan bir sanat olmuştur. 

     AİKİDO' da karşılıklı çalışmalar belli bir koreografiye göre yapılır.Gerek yapılması gerekse seyretmesi son derece zevkli bir uygulamadır.AİKİDO' nun temeli isminde ifade edilir.İsim üç kelimeden oluşur : 


Aİ : Uyum

                   Kİ : Ruh , içsel enerji 

          DO: Yol , disiplin. 


     AİKİDO'nun temel felsefesi ' dir.Kİ bütün evreni dolduran güçtür .Uzay ve gezegenler  ile doludur. evrenin temel enerjisidir.Kİ yaratıcı güçtür, Tanrısal enerjidir.Uzay ve yıldızların arasıda  ile doludur.Talimli kişiler bu ' yi hissedebilirler ve yönlendirebilirler. 
     Bir Aikidocu , kendisine uzatılan bir eli karşılarken onun gelişini gözü bağlı olarak bile hissedebilmelidir.Bunuda ancak boşluktaki 
 , dalgalanmasını hissederek ve bu dalgayı yorumlayarak yapar. 
     Tabii bu teoride böyledir fakat Aikidocunun hedefi bu ustalığa erişmek ,
 ' yi hissedebilmek , bu sayede Tanrı ve Evrenle bir bütün haline girmektir. 
     Aikidocu rakibini yere savururken onu elleriyle yönettiği
  dalgaları ile ittiğini düşünür, eliyle veya kendi bedensel gücüyle değil. 
    Kİ' ye hakim olan yada onunla birlikte yaşayabilen suyun üstünde yürür.Havaya yükselebilir. 
İşte Star Wars' ın GÜÇ fikri buradan alınmıştır.